Express Delivery

Chuyển phát nhanh

Warehousing

Kho bãi

E-Commerce

Thương mại điện tử

Production

Sản xuất

Supermarket

Siêu thị

Nhãn nhiệt trực tiếp

Danh sách đóng gói Phong bì, Túi chuyển phát nhanh (Poly Mailers), Giấy dán bong bóng, Nhãn chuyển nhiệt, Nhãn nhiệt trực tiếp và Giấy cuộn.

An Công ty quốc tế với một
cam kết tùy chỉnh

Fangda Bao bì, được thành lập vào năm 2003, là nhà sản xuất Phong bì Danh sách Đóng gói tự dính đầu tiên tại Trung Quốc, và ngày nay chúng tôi đã trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu ở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Các sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm Phong bì Danh sách đóng gói, Túi chuyển phát nhanh (Poly bưu phẩm), Hộp thư bong bóng, Nhãn nhiệt trực tiếp, Nhãn chuyển nhiệt và Cuộn giấy nhiệt.

Các ứng dụng chính

Các tình huống sử dụng sản phẩm được hiển thị bên dưới

Chuyển phát nhanh

Kho bãi

Thương mại điện tử

Sản xuất

Siêu thị